De informatie die wordt aangeboden op de website van Amijs en Amelis ICT BV is met grote zorg samengesteld. 

 Amijs en Amelis ICT BV kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Amijs en Amelis ICT BV

Amijs en Amelis ICT BV streeft er naar de website permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.