Coby Geerlof – de Boet

Coby Geerlof- de Boet is gespecialiseerd in corporate entrepreneurship en strategische vernieuwing.

Het proces van exploratie en exploitatie van nieuwe kansen binnen een organisatie heeft mijn bijzondere aandacht.  Hoe kun je de huidige organisatie goed laten functioneren en je tegelijkertijd richten op de toekomst? Het proces van strategische vernieuwing en businessmodel innovatie verloopt in verschillende fasen. In elke fase worden andere eisen gesteld aan de managers en medewerkers. Visie, missie en storytelling zijn in de ontwikkeling van initiatieven uiterst belangrijk om de groep geïnteresseerd en mee te krijgen in de nieuwe ontwikkeling. Bij de implementatie moeten andere managementvaardigheden worden ingezet  zodat men de werkprocessen kan optimaliseren en deze ook borgt binnen de organisatie.  

We kennen de voorbeelden van een nieuw project of ontwikkeling binnen de organisatie. Medewerkers zijn enthousiast en lijken zich even in te zetten voor de verandering maar als u even niet oplet is alles weer bij het oude en is het momentum verloren!  Wij helpen u de verandering vorm te geven door rekening te houden met de verschillende stakeholders, strategieën te ontwikkelen om de verandering gefaseerd in te zetten en vervolgens te borgen in de organisatie. Als de verandering goed is doorgezet dan kan men niet meer terugvallen op de oude werkwijze.

Voor mijn Master Bedrijfskunde heb ik onderzoek gedaan naar het proces van businessmodel innovatie bij non-profit organisaties.

Een terugtrekkende overheid, korting op de subsidies en een eigen inkomsteneis maakt dat bijvoorbeeld musea andere bronnen van inkomsten gaan zoeken. De meest voor de hand liggende oplossingen worden gezocht in zaalverhuur en een museumwinkel. Maar in de praktijk blijkt dat men daar vaak niet mee uit komt. Er zijn talrijke mogelijkheden! Wij denken met u mee voor een oplossing voor uw organisatie.