Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de website van Amijs en Amelis Consultancy, onderdeel van Amijs en Amelis ICT BV, is met grote zorg samengesteld. 

Amijs en Amelis Consultancy kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Amijs en Amelis Consultancy. 

Amijs en Amelis Consultancy streeft er naar de website permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.